TECRÜBE, BİLGİ, GÜVEN

ÖZGÜL HUKUK OFİSİ

İdare Hukuku

İş hukuku esas olarak iş sözleşmesiyle çalışan işçiler ve onları çalıştıran işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır.

Kamu İhale Hukuku

Kamu İhale Kanunu, istisnalar dışında tüm mal, hizmet ve yapım işi alımlarına uygulanmaktadır.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku toplumsal hayat bakımından hayati önem taşıyan değerlerin ihlalini suç olarak tanımlar ve bunlar karşılığında uygulanacak yaptırımları belirler.

Aile Hukuku

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenen Aile Hukuku, nişanlanma, evlenme, boşanma, evlat edinme, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, velayet, nafaka/çocuk nafakası, vesayet ve kayyımlık başlıkları altında açıklanmıştır.

ÖZGÜL Hukuk Ofisi'ne hoş geldiniz

Özgül Hukuk Ofisi olarak müvekkillerimize her zaman en kaliteli hizmeti sunmaktan gurur duymaktayız.

0 +
Başarılı sonuç

Yılların Tecrübesi

Hukuk, adalet ve hakkaniyetin savunucusu

0 +
Dava
0 +
Takip
0 +
Sonuç
0 +
Başvuru
Videoyu oynat

Çalışma Alanlarımız

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, Ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair kuralları içeren ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

İş Hukuku

İş hukuku esas olarak iş sözleşmesiyle çalışan işçiler ve onları çalıştıran işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku toplumsal hayat bakımından hayati önem taşıyan değerlerin ihlalini suç olarak tanımlar ve bunlar karşılığında uygulanacak yaptırımları belirler.

Kamu Hukuku

Kamu İhale Kanunu, istisnalar dışında tüm mal, hizmet ve yapım işi alımlarına uygulanmaktadır.

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku kişilerin devlet veya tüzel veya gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir fiil sonucunda uğradıkları zararın giderilmesini kapsayan hukuk dalıdır.

İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünüdür. İçtihatlardan doğan ve kuvvet alan bir hukuk dalıdır.

Aile Hukuku

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenen Aile Hukuku, nişanlanma, evlenme, boşanma, evlat edinme, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, velayet, nafaka/çocuk nafakası, vesayet ve kayyımlık başlıkları altında açıklanmıştır.

Vergi Hukuku

Vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddî ve şekli hukuk kuralları bütününe vergi hukuku denmektedir. Vergi hukuku, vergi yükümlülüklerini inceleyen hukuk birimi olarak ifade edilmektedir.

Çalışma Alanlarımız

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, Ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair kuralları içeren ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

İş Hukuku

İş hukuku esas olarak iş sözleşmesiyle çalışan işçiler ve onları çalıştıran işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku toplumsal hayat bakımından hayati önem taşıyan değerlerin ihlalini suç olarak tanımlar ve bunlar karşılığında uygulanacak yaptırımları belirler.

Kamu Hukuku

Kamu İhale Kanunu, istisnalar dışında tüm mal, hizmet ve yapım işi alımlarına uygulanmaktadır.

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku kişilerin devlet veya tüzel veya gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir fiil sonucunda uğradıkları zararın giderilmesini kapsayan hukuk dalıdır.

İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünüdür. İçtihatlardan doğan ve kuvvet alan bir hukuk dalıdır.

Aile Hukuku

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenen Aile Hukuku, nişanlanma, evlenme, boşanma, evlat edinme, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, velayet, nafaka/çocuk nafakası, vesayet ve kayyımlık başlıkları altında açıklanmıştır.

Vergi Hukuku

Vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddî ve şekli hukuk kuralları bütününe vergi hukuku denmektedir. Vergi hukuku, vergi yükümlülüklerini inceleyen hukuk birimi olarak ifade edilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Aklınızda kalmasın, iletişim formumuzdan ulaşabilirsiniz.

Kamu hizmetinin yerine getirilmesi sırasında veya sebebiyle idarenin belli bir görevlisine atıf ve izafe edilmesi mümkün bir kişisel kusur ile ortaya çıkmış olmayan, kamu hizmetinin bizzat kuruluş, işleyiş veya teşkilatlanmasındaki aksaklık bozukluk, düzensizlik, eksiklik ve sakatlık” halinde karşımıza çıkan kusura hizmet kusuru denir.

İcra dairesi alacaklının takip talebi üzerine borçlu gözüken kişiye ödeme emri gönderir. Takip talebini alan icra dairesi borçluya ödeme emri göndermek zorundadır. Ödeme emrinin gönderilmesinin tek şartı geçerli bir takip talebinin olmasıdır. İcra müdürünün alacağın mevcut olup olmadığını, vadesinin gelip gelmediğini ya da zamanaşımına uğrayıp uğramadığını inceleme yetkisi yoktur.

Kıdem tazminatı günümüzde her ne kadar işçinin lehine olan bir tazminat çeşidi olarak görülse de işçinin buna hak kazanabilmesi adına İş Kanunu’nda öngörülen koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu koşulları aşağıda sıralanmıştır.

Kural olarak anonim şirket kamu borçlarından dolayı tüm malvarlığı ile sorumludur.
A) ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI
TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUK

Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler Kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.

Hemen İletişime Geçin

  Ekibimiz

  IMG_8667

  Av. Handan ÖZGÜL

  Kurucu Ortak

  abdulkadir-ceylani-ozgul

  Av. Abdulkadir Ceylani ÖZGÜL

  Kurucu Ortak

  beyza-yavuzyigitoglu

  Av. Beyza YAVUZYİĞİTOĞLU

  Avukat

  zehra-gunes-yanaz

  Av. Zehra GÜNEŞ YANAZ

  Avukat

  musa-buzluk

  Stj. Av. Musa BUZLUK

  Stajyer Avukat

  nur-karaarslan

  Stj. Av. Nur KARAARSLAN

  Stajyer Avukat

  Müvekkillerimiz Ne Diyor?

  Sorduğum her soruya verdikleri açık cevaplar ile dava boyunca hep yanımda oldular.

  Mehmet A.