ÖZGÜL HUKUK OFİSİ

Başarı ve Güvenin Adresi

Hukuk ve Danışmanlık Ofisi

Tazminat Hukuku

İş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan tazminat davaları, Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davaları, Hakim hatasından kaynaklanan tazminat davaları, İdarenin sorumluluğundan kaynaklanan tazminat davaları, Kişilik haklarına saldırı nedeniyle tazminat davaları.

Ceza Hukuku

Özgül Hukuk Ofisi, ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini müvekkillerine sağlamakta olup, bu hizmetlerden başlıcaları şunlardır: TCK, CMK ve ilgili diğer tüm kanun ve mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü, Ceza soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müşteki ve sanık vekilliği...

Göçmen Hukuku

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm nedeniyle ülkelerini terk etmek durumunda kalıp Türkiye’de sığınma arayan yabancılara...

Aile Hukuku

Boşanma, Mal rejimleri, Nafaka, Velayet, Kısıtlaya vasi atanması, Terekeye kayyım atanması, Evlat edinme, Aile konutu şerhi verilmesi...

Hoşgeldiniz, ÖZGÜL HUKUK OFİSİ

Ofisimiz Ankara merkezli global bir hukuk ofisi olup ulusal ve global şirketlere, kuruluşlara ve kişilere uzmanlık alanlarında avukatlık, hukuk danışmanlığı ve arabuluculuk hizmetleri vermektedir.

Ofisimizde ceza hukuku, tazminat hukuku, aile hukuku, kamu ihale hukuku, icra ve iflas hukuku, ticaret hukuku ve diğer hukuk alanlarında profesyonel hizmet sunulmaktadır.

0 +
Başarılı Vakalar

Hukuk Alanında Tecrübe ve Güven

0 +
İş Müttefiki
0 +
Vakalar Tamamlandı
0 %
Menmun Müşteri
0 +
Ödüller Kazandı
Videoyu oynat

Hukuki Uygulama Alanlarımız

Aile Hukuku

Boşanma, Mal rejimleri, Nafaka..

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Çalışma hayatının en önemli unsuru olan iş..

Ceza Hukuku

Ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında ..

Emlak ve Gayrimenkul Hukuku

Emlak ve gayrimenkul hukuku alanında avukatlık..

Spor Hukuku

spor hukuku anlamında yerli ve yabancı tüzel ve gerçek..

Sözleşmeler Hukuku

Ticari sözleşmelerin akdedilmesi hususunda..

İdare Hukuku

Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması..

Vergi Kanunu

Vergi konularında vergi mahkemelerinde dava..

Hukuki Uygulama Alanlarımız

Aile Hukuku

Boşanma, Mal rejimleri, Nafaka..

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Çalışma hayatının en önemli unsuru olan iş..

Ceza Hukuku

ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında ..

Emlak ve Gayrimenkul Hukuku

Emlak ve gayrimenkul hukuku alanında avukatlık..

Spor Hukuku

spor hukuku anlamında yerli ve yabancı tüzel ve gerçek..

Sözleşmeler Hukuku

Ticari sözleşmelerin akdedilmesi hususunda..

İdare Hukuku

Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması..

Vergi Kanunu

Vergi konularında vergi mahkemelerinde dava..

Başlıca Faaliyet Alanlarımız

Özgül Hukuk Ofisi, Ankara merkezli bir avukatlık bürosu olup Türkiye genelindeki ve yurt dışındaki çok sayıdaki çözüm ortağı ile birlikte müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Özgül Hukuk Ofisi, aile hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini müvekkillerine sağlamakta olup, bu hizmetlerden başlıcaları şunlardır:

Boşanma
Mal rejimleri
Nafaka
Velayet
Kısıtlaya vasi atanması
Terekeye kayyım atanması
Evlat edinme
Aile konutu şerhi verilmesi

Özgül Hukuk Ofisi, ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini müvekkillerine sağlamakta olup, bu hizmetlerden başlıcaları şunlardır:

• TCK, CMK ve ilgili diğer tüm kanun ve mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü,
• Ceza soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müşteki ve sanık vekilliği,
• Suç duyurusunda bulunma, savcılık hazırlık soruşturması sırasındaki takip ve müdahaleler,
• Trafik kazalarından kaynaklanan ceza davaları, kusur oranına karşı itiraz ve tespitler,
• Güveni kötüye kullanma, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma,
bilişim suçlarına ilişkin ceza davalarında sanık müdafiliği ve müdahil vekilliği,
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurular.

Özgül Hukuk Ofisi, Türkiye’de yerleşik her tür kurum ya da kişiler nezdinde, her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır. Büromuzun, İcra ve İflas hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

• Alacakların tahsili için gerekli işlem ve takiplerin yapılması,
• Aleyhe başlatılan takiplerde hak ve menfaatlerin korunması için gerekli işlemlerin yapılması,
• İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, menfi tespit davalarında alacaklı veya borçluların temsil edilmesi,
• İmzaya itiraz ve borca itiraz ve istihkak davaları gibi icra ve iflas hukukuna ilişkin davalarda alacaklı ve borçluların temsil edilmesi,
• Ödeme protokollerinin müzakeresi ve hazırlanması,
• İflas öncesi yeniden yapılandırma devresinde şirketlerin / bireylerin alacakları / borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda hukuki danışmanlık verilmesi,
• Şirketlerin yeniden yapılandırılması, konkordato, iflas ertelemesi, iflas, tasfiye ve benzeri işlemleri için danışmanlık ve temsil hizmetleri.

Özgül Hukuk Ofisi, çalışma hayatının en önemli unsuru olan iş, işçi ve işveren ilişkilerine dair anlaşmazlıklara karşı, iş hukukunda uzman avukatları ile her türlü hukuki hizmeti sağlamakta olup; iş hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

• Bireysel ve toplu iş sözleşmeleri hazırlanması,
• İş sağlığı ve güvenliği alanında sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki danışmanlık hizmetleri,
• Tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,
• Çalışma ortamlarının sağlık ve güvenlik açılarından mevzuatlara uyumunun sağlanması,
• İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık hizmetleri,
• İş sözleşmelerinin Yargıtay Kararları ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi,
• Çalışanların gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülüklerine aykırı hareket etmeleri halinde hukuki
aksiyonların alınması,
• İş kazalarından dolayı sorumluluk, kıdem ve ihbar tazminatları ve yabancı işçi çalıştırma kuralları
konularında danışmanlık ve temsil hizmetleri,
• İşe iade ve hizmet tespit davaları açılması ve takibi.

Danışmanlık Alın Bizimle