Ceza hukuku toplumsal hayat bakımından hayati önem taşıyan değerlerin ihlalini suç olarak tanımlar ve bunlar karşılığında uygulanacak yaptırımları belirler. Devletin toplumsal düzeni koruma görevi ceza hukuku olmaksızın etkin biçimde tesis edilemez. Hukuk düzeninde ceza hukuku dışında başka bir yaptırım uygulandığında suçla sarsılan toplumsal düzen yeniden sağlanabiliyorsa ceza hukuku yaptırımlarına başvurulmamalıdır. Ceza Hukuku yaptırımları son çaredir. Temel insan haklarından olan insanın hürriyeti hakkına en büyük sınırlamayı getirebilecek olan ceza yargılamasında ceza avukatının rolü hayati öneme sahiptir. Gerek şüphelilerin maruz kaldığı yükler ve cezaların ağırlığı gerek mağdurların en temel haklarının ihlal edildiği ve duygusal yıkıma uğradığı cezai alanda büyük bir özenle çalışmak gerekmektedir.
Ceza Hukuku ve bağlantılı olan infaz hukuku alanlarında yıllardır müvekkillerimize danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Our Legal Practice Areas

Car Accident

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Business Law

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Criminal Law

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Child Support

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Personal Injury

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Education Law

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Divorce Law

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Tax Law

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae