Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Özgül Hukuk Ofisi, ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini müvekkillerine sağlamakta olup, bu hizmetlerden başlıcaları şunlardır:

• TCK, CMK ve ilgili diğer tüm kanun ve mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü,
• Ceza soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müşteki ve sanık vekilliği,
• Suç duyurusunda bulunma, savcılık hazırlık soruşturması sırasındaki takip ve müdahaleler,
• Trafik kazalarından kaynaklanan ceza davaları, kusur oranına karşı itiraz ve tespitler,
• Güveni kötüye kullanma, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma,
bilişim suçlarına ilişkin ceza davalarında sanık müdafiliği ve müdahil vekilliği,
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurular.