Emlak ve Gayrimenkul Hukuku

Özgül Hukuk Ofisi, emlak ve gayrimenkul hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Başlıca konular:

 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi
 • Gayrimenkul Alım ve Satımı Hususunda İlgili Mevzuat Çerçevesinde Danışmanlık Hizmeti Verilmesi, Gerekli Sözleşmelerin Hazırlanması
 • İntifa, Sükna Ve Şufa Gibi Sınırlı Ayni Hakların Kurulması, Sona Erdirilmesi Gibi İşlemlerin Yapılması
 • İstirdat Davası
 • El Atmanın Önlenmesi -Müdahalenin Men’i
 • Ecrimisil Davası
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası -İzale-i Şuyu-
 • Tapu İptali ve Tescili Davası
 • Kat Mülkiyeti İle İlgi Uyuşmazlıklar
 • Kiranın Tespiti ve Uyarlanması
 • Tahliye Davaları