Göçmen Hukuku

Türkiye’de göçmenlik sürecinde hazırlanacak çok sayıda evrak var ve Türk göçmen formlarınızı hazırlamak için ilk oturduğunuzda bunalmış hissedebilirsiniz, ancak durumunuz oldukça kolaysa, Türkçenizi yönetebilmelisiniz. Göçmen alayı kendi.

Buna ek olarak, Türk göçmenlik kanunu, Türkiye’de yabancı personel istihdamının önündeki zorluklardan birini temsil etmektedir. Özgül Hukuk Bürosu, yabancı kurum ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu Türk göçmenliği konusunda uzmanlığa sahiptir.