Aile Hukuku​

Özgül Hukuk Ofisi, aile  hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini müvekkillerine sağlamakta olup, bu hizmetlerden başlıcaları şunlar…

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, özel hukuk alanını ilgilendirmektedir. Günümüzde maddi ve manevi tazminat davaları; iş kazaları, boşanma, doktor hataları, sözleşmeden kaynaklanan davalar, trafik kazası gibi hukuki ihtilaflarda karşımıza çıkmaktadır.

Ceza Hukuku

Özgül Hukuk Ofisi, ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini müvekkillerine sağlamakta olup, bu hizmetlerden başlıcaları şunlardı..

Göçmen Hukuku

Türkiye’de göçmenlik sürecinde hazırlanacak çok sayıda evrak var ve Türk göçmen formlarınızı hazırlamak için ilk oturduğunuzda bunalmış hissedebilirsiniz, ancak durumunuz oldukça kolaysa, Türkçenizi yönetebilmelisiniz. Göçmen alayı kendi.

Vergi Hukuku

Vergi konularında vergi mahkemelerinde dava açılması, kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi stopajı, kaynak kullanım destekleme fonu, motorlu taşıtlar vergisi, yanlış veya eksik gelir…

İdare Hukuku

Özel şirketler, dernekler ve vakıflar idare hukuku kapsamında incelenmez. Bu alanlar ticaret hukuku kısmına girmektedir. İdare hukukunda idarelerin kuruluşu ve işleyişi yasal zemine uygun şekilde düzenlenmiştir.

Özgül Hukuk Ofisi, spor hukuku anlamında yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişi müvekkillerine; profesyonel sporcu sözleşmelerinin hazırlanması, sporcuların tescil ve transfer süreçlerinin yönetimi,

Özgül Hukuk Ofisi, çalışma hayatının en önemli unsuru olan iş, işçi ve işveren ilişkilerine dair anlaşmazlıklara karşı, iş hukukunda uzman avukatları ile her türlü hukuki hizmeti sağlamakta olup; iş hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

Özgül Hukuk Ofisi olarak, özellikle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurular bakımından müvekkillerimize hukuki destekte bulunmaktayız.

Özgül Hukuk Ofisi, emlak ve gayrimenkul hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Başlıca konular: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi