İş hukuku esas olarak iş sözleşmesiyle çalışan işçiler ve onları çalıştıran işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır. İş sözleşmesinin ücret, iş görme ve bağımlılık olmak üzere 3 unsuru vardır.  İşverenin emir ve talimatı altında ve organizasyonu içinde işverene bağlı olarak çalışanlar iş hukukunun kapsamına girmektedir.
 İş hukuku, mali, teknik, hukuki olarak işverene bağımlı ve daha zayıf konumda bulunan işçinin korunmasını amaç edinirken işletmelerin de ekonomik etkinliğinin korunmasına ilişkin düzenlemeler içerir. İşçi öncelikle aleyhine değiştirilemeyen kanun hükümleri ve toplu iş sözleşmesi özerkliği vasıtasıyla korunur. İşverenlere ise İşletmelerin ekonomik hayatına katkı sağlamak amacıyla esnek çalışma saatleri, fazla çalışma, fazla sürelerle çalışma gibi araçlar verilmiştir.
İş hukukunun esaslarındaki işçi ve işveren haklarının gereği gibi benimsenmemesi durumlarında işçilerin hak ihlalleri ya da işverenin işletmesinin risk altına girmesi durumlarıyla karşı karşıya kalınabilir.
Özgül Hukuk Bürosu olarak hak kayıplarının giderilmesi adına bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında hizmet sunmaktayız.

Our Legal Practice Areas

Car Accident

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Business Law

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Criminal Law

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Child Support

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Personal Injury

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Education Law

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Divorce Law

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae

Tax Law

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae