… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                            :İsim Soyisim TC                                  
 
 
ADRES                                             : 

DAVALI                                            : İsim Soyisim TC           
 
ADRESİ                                            : 

KONU                                               : Feshin geçersizliği ve işe iade ile boşta geçen sürelere ilişkin … aylık ücret alacağı ve diğer hakların diğer haklarının yasal faizi ile birlikte; işe başlatmama halinde … aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatının tahsiline karar verilmesi istemimizi içerir dilekçemizdir.
 
AÇIKLAMALAR                           :

1-) 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesi çerçevesinde …/…/… tarihi itibariyle başvurulan arabuluculuk faaliyeti sonucunda yukarıda isimleri belirtilen davacı ve davalı arasında anlaşmaya varılamamış olup buna ilişkin son tutanağın aslı/arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği ekte yer almakta olup anlaşma sağlanamadığı için işbu davayı açma zorunluluğum hasıl olmuştur.
 
2-) Ben davalı işverene ait iş yerinde…………… elemanı olarak …/ …/ … ile …/ …/ … çalışmaktayken ………………….. (sebepler yazılacak veya sebepsiz yere denecek ) gerekçelerle iş akdim haksız olarak sonlandırılmıştır.

3-) İş sözleşmesine ait fesih ihbarı …/ …/ … tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

4-) Feshin haksızlığının tespiti ile işe iademin, boşta geçen sürelere ilişkin ücret alacağı yanı sıra diğer haklarımın yasal faizi ile birlikte tahsiline; işe başlatmama halinde ise işe başlatmama tazminatının işverenden tahsilini teminen, işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER                  : 4857 S. K. m. 20, 21, 5521 S. K. m. 1, 5, 6100 S. K. m. 105,
7036 S. K. m. 3

HUKUKİ DELİLLER                    : İşe giriş belgesi, İşyeri SGK kayıtları, Belirsiz süreli sözleşmesi, …/…/… tarihli fesih ihbarı, işyeri şahsi sicil dosyası, …. Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi, Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamadığına dair son tutanağın aslı/arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği
 
SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığım nedenlerle, iş sözleşmesinin feshinin geçersizliği ve işe iadem ile boşta geçen süreye ilişkin …. aylık ücret alacağımın ve diğer haklarımın …/…/…. tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte (isteme göre değişebilir) davalı işverenden tahsiline; başvuruma rağmen yasal süresi içinde işe başlatılmamam halinde … aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatının ../../… tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte (isteme göre değişebilir) davalı işverenden tahsiline, dosyayı avukatla takip etmem durumunda vekalet ücretinin ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, saygıyla talep ederim …/…/…

EKLER                               : 1. Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamadığına dair son tutanağın aslı/arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği

  1. İşe giriş belgesi,
  2.  İşyeri SGK kayıtları,
  3. Belirsiz süreli sözleşmesi,
  4. …/…/… tarihli fesih ihbarı