18. yüzyılda sanayi devriminin başlamasıyla birlikte özellikle, İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa’da, işçilerin insanlık dışı çalışma koşullarına karşı kurdukları yardımlaşma sandıkları ile başladığı söylenen Sendika nedir? Sendika üyeliği ne işe yarar?

SENDİKA NEDİR?

işçi Sendikaları, Üyelerinin Ekonomik, Sosyal, Kültürel hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için işçiler tarafından kurulan Anayasal ve Yasal güvence altındaki kuruluşlardır.

İşçi Sendikaları üyelerinin çalışma koşullarını iyileştirmek, ücretlerini artırmak, onlara çeşitli Ekonomik, Sosyal, Kültürel haklar sağlamakla görevlidir.

İş yerlerinde insanlık onuruna yaraşır bir çalışma ortamı yaratmak, işçilerin kendileri ve iş hayatına ilişkin tüm konularda söz ve karar sahibi olmalarını sağlamak için üyeleri adına İşverenlerle Toplu İş Sözleşmesi yapmak ve onu iş yerlerinde uygulatmak en temel işlevlerindendir.

İş yeri dışında da ihtiyaç duyduğu her alanda üyelerinin yanında olmak Sendikanın görevlerindendir.

Değerli Enerji İşçileri;

Anayasamızın 51. maddesi, bütün işçilere Ekonomik, Sosyal Hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla kimseden izin almaksızın Sendikalara üye olma hak ve özgürlüğünü tanımaktadır.

Anayasamıza göre hiç kimse Sendika üyeliğinden ayrılmaya zorlanamaz ve  Anayasanın 53. maddesi, bütün işçilere çalışma koşullarını düzenlemek amacıyla Toplu İş Sözleşmesi yapma hakkı tanımaktadır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ nun 17. maddesine göre; 15 yaşını dolduran her işçi çalışmakta olduğu iş kolunda kurulu bulunan sendikalara kimseden izin almaksızın özgürce üye olabilirler.

25. maddesine göre ise işçiler Sendikaya üye olmaları veya iş saatleri dışında İşçi Sendikasının çalışmasına katılmaları nedeniyle işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı muameleye tabi tutulamazlar. Aksi takdirde; işveren işçiye tazminat ödemeye mahkum edilir.

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 18. maddesi işverenlerin işten haksız nedenlerle işçi çıkartmalarını yasaklamıştır. Yürürlükteki iş güvencesi kanununa göre işveren işçiyi yeniden işe başlatmak veya tazminat ödemek zorundadır.

Türk Ceza Kanunu’ nun 118. maddesine göre; İşçinin Sendikaya üye olmasını engelleyen işveren ya da yetkilisi 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

NEDEN SENDİKAYA ÜYE OLMALIYIZ?

Çalışma şartlarının ve sürelerinin insan onuruna yakışır düzeyde olması için Sendikadan destek almalıyız.

Sosyal haklara sahip olmak istiyorsak,  sosyal güvenlik haklarına sahip olmak istiyorsak bunun yolu Sendikadan geçmektedir.

Eşit işe eşit ücret ve insanca yaşanacak bir ücret almak sendikalı olmakla gerçekleşir… İşçilerin sendikalı olmadığı iş yerlerinde ücret artışlarının ne zaman yapılacağı, ne oranda yapılacağı da belli değildir. Oysa işçiler sendikalı ise, herkesin ücreti sözleşme ile belirlenir. Eşit iş yapan herkes eşit ücret almaktadır.

İşçi sendikasız ise, herhangi bir şekilde iş bırakarak hak aramak isterse, işveren onu tazminatsız olarak işten atabilir.  Bu nedenle hak aramanın en iyi ve güvenilir yollarından biri sendikalı olmaktır.

Sendikalı olmak işçiler için bir koruma kalkanına sahip olmak demektir. İşçiler ne kadar sıkı bir birlik kurmuşlarsa, bu kalkanın zırhı o kadar sağlam demektir.

Sendikalı olmak iş yerinde çeşitli konularda söz sahibi olmak demektir… Sendikalı olmaları sayesinde işçiler iş yerinde başları önde olmak yerine, işleri hakkında söyleyecek sözleri olan, iş yerinde olup bitene müdahale edebilen saygın birer işçi olurlar.