İsim Değiştirme Davası Dilekçe Örneği 2019

İsim değiştirme davası yahut isim değişikliği davası 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27.maddesine göre haklı sebeplerin varlığında açılabilir.

Ayrıca ifade edilmelidir ki, aynı sebebe dayanarak isim değiştirme davası bir kez açılabilir. Bu sebeple dava dilekçesi hazırlanırken dikkatli olunmalı, kanunda ifade edilen zorunlu unsurların dilekçede bulunmasına özen gösterilmelidir.

Bilinmelidir ki, her olay içinde kendine has özellikleri barındırdığından ayrı değerlendirilmelidir. Eğer isim değiştirme davası için dava dilekçesi hazırlanması, duruşmaların takibi, kararın kesinleştirilmesi, basın ilan kurumunda ilanı vb. işlemler konusunda tecrübeli değilseniz, bir kişinin toplum içinde kendisini tanımlamasında büyük bir önem sahip ömür boyu taşıyacağınız isminizle ilgili hukuki süreci riske atmak anlamına gelecektir. Bu kapsamda isim ekletme yahut isim değiştirme davası kapsamında profesyonel yardım alarak bir avukatla çalışılması hem zaman, hem para hem de hak kayıplarının önüne geçecektir.

İsim Değiştirme Davası Dilekçe Örneği 2018

…. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                   : (davacının adı soyadı, t.c kimlik numarası, adresi)

DAVALI                   : (ilgili nüfus müdürlüğü)

KONU                       : (isim değiştirmeye ilişkin talep)

AÇIKLAMA                        :

1- (Neden isim değişikliği yapmak istiyorsunuz?)

2-(Haklı nedenler nelerdir ve emsal yargı kararlarına atıf yapılmalıdır)

3-(mevcut ismin hangi isim ile değiştirilmesi istendiği belirtilmelidir, çevrenizde hangi isimle tanınıyorsunuz?)

DELİLLER :Nüfus kayıtları ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER :MK. md. 27 ve sair ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, … İli, … İlçesi,… Mahallesi, … Cilt, … Aile Sıra No, … Sıra numarasında kayıtlı adımın ……. olarak düzeltilmesine ve nüfusa tesciline karar verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…