Tazminat hukuku, özel hukuk alanını ilgilendirmektedir. Günümüzde maddi ve manevi tazminat davaları; iş kazaları, boşanma, doktor hataları, sözleşmeden kaynaklanan davalar, trafik kazası gibi hukuki ihtilaflarda karşımıza çıkmaktadır. Bu tür davalarda kusur oranları büyük önem arz etmektedir. Zarar miktarının da ayrıntılı bir şekilde açığa kavuşturulması gerekmektedir. Örneğin ölümlü trafik kazalarında ölenin yaşı, çocuk sayısı, geliri, varsa kusur oranı gibi kriterler tazminat hesaplamasında değerlendirilmektedir. Bu nedenle hak kayıplarının yaşanmaması açısından sürecin titizlikle yürütülmesi gerekmektedir. Tazminat Hukukuna ilişkin her türlü hukuki desteği hukuk büromuzdan alabilirsiniz.