Vergi Hukuku

Vergi konularında vergi mahkemelerinde dava açılması, kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi stopajı, kaynak kullanım destekleme fonu, motorlu taşıtlar vergisi, yanlış veya eksik gelir beyanları, idare tarafından yapılan tarh işlemleri ile uzlaşma ve diğer her türlü vergi uyuşmazlığı konularındaÖzgül Hukuk Ofisi olarak müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz.