AV.ABDULKADİR CEYLANİ ÖZGÜL

Av. Abdulkadir Ceylani ÖZGÜL
1989 Kayseri doğumludur. İlköğretim ve Lise öğretimini Kayseri’de tamamlamıştır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine başlamış olup, 2012 yılında derece ile mezun olmuştur. Mezun olduktan hemen sonra avukatlık stajını başlatarak mesleğe adım atmıştır. Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Kamu İhale Hukuku alanlarında sertifikaları mevcuttur. Sendikal haklar ve İş Hukuku alanında seminerler vermiştir. Halen Özgül Hukuk Ofisi kurucu ortağı olarak Ankara’da mesleki faaliyetlerine devam etmektedir.