Stj. Av. Dilara Aytaç

Stj. Av. Dilara AYTAÇ 28.08.1999 tarihinde Ankara’da doğmuş; ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini de yine Ankara ilinde tamamlamıştır. Ardından 2023 yılında Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden (%30 İngilizce) başarıyla mezun olmuştur. Üniversite sürecinde Hukuk Eğitimi ve Hukukçu Olmak, Hukukta Kariyer ve Avukatlık Mesleğinde Doğru İletişimle ilgili alanında uzman birçok hukukçunun bulunduğu eğitimlere katılarak çeşitli sertifikalar almıştır. Yine devam eden süreçte Anayasa Mahkemesinde tam zamanlı kış stajı yapmış olup, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan Bireysel Başvuruların hem kabul edilebilirlik koşulları hem de esastan incelemesinin yapılması konusunda raportörler eşliğinde eğitimler almış ve örnek karar incelemeleri yapmıştır. 2023 yılında Ankara Barosunda yasal avukatlık stajına başlamıştır ve hâlihazırda da stajına devam etmektedir. Fakülte sürecinde Çocuk Hukuku, Finans Hukuku ve Çevre Hukukuna ilişkin İngilizce eğitimler almış olmakla birlikte orta seviyede İngilizce bilmektedir.